1. Novi pravilnik o KME ( preuzmite)
    *ranije akreditovani testovi u koje spadaju naših 5 testova, do isteka akreditacije, donose 10 bodova za svaki uspešan pokušaj (60% tačnih odgovora)

  2. Imate pravo da rešavate najviše dva testa dnevno

  3. Testovi koji čekaju akreditaciju u Aprilskom roku
  4. - Prof. Zoran Stajčić - Rešavanje komplikacija u implantologiji
    - Prof. Snežana Radukić- Ekonomski aspekti stomatoloških usluga
    - Prof. Goran Tošić – Instrumenti i materijali u endodonciji
  5. I ove godine ćemo organizovati jedan simpozijum u Centru Sava u Beogradu i Domu Vojske u Nišu ili Niškoj Banji

Kontakt informacije