Poštovane koleginice i kolege,

Društvo privatnih doktora stomatologije Srbije – DPDrSS, je uzelo učeće u organizaciji kontinuirane edukacije za doktore stomatologije s ciljem da se omogući jeftino i jednostavno prikuplanje bodova neophodnih za obnovu licenci.


Konkretno, rešenjem Zdravstvenog saveta Republike Srbije učešće na ovom skupu donosi 5 bodova svakom polazniku-slušaocu.

Koristim priliku da Vas podsetim na nekoliko polaznih principa DPDrSS:

- Da teme predavanja budu aktuelne i prilagođene potrebama svakodnevne prakse.

- Da predavači budu eminentni domaći i strani stručnjaci sa zavidnim referencama i potvrđeni u praktičnom radu.

- Da edukacija ne bude skupa, da se iz kotizacije, pored uobičajenih troškova, isplate honorari i putni troškovi predavačima.

- Da se aktivnosti rasporedie ravnomerno po Srbiji i na taj način većina kolega poštedi izdataka od gubitka posla i nepotrebnih putnih troškova.

- Da organizujemo dva simpozijuma godišnje i nekoliko stručnih sastanaka na kojima bi polaznici stekli korisna znanja i veštine, a istovremeno prikupili veći broj bodova.

- Da ostavimo prostor drugim organizatorima KE da svojim kvalitetom predavanja, geografskom distribucijom i visinom kotizacije budu konkurentni, ostavljajući privatnim stomatolozima mogućnost pravilnog nemonopolskog izbora programa KE

Članarina za DPDRSS iznosi 50 € u dinarskoj protivvrednosti, isključivo uplatom na tekući račun društva 205-66207-26 sa pozivom na broj licence (ili rešenja koje su dobili poštom ako nisu podigli licencu). Članovi DPDRSS koji su platili članarinu u tekućoj godini, mogu učestvovati na dva skupa bez uplate kotizacije. Dok se ne izrade članske karte, biće potrebno da se pokažu uplatnice na samom skupu.

Uplate kotizacije za simpozijume koje organizuje naše društvo, vršiće se isključivo preko banke na gore navedeni račun.

Informacije o budućim skupovima i aktivnosti društva, možete naći na našem sajtu www.privstom.org.rs

Predsednik Društva
Dr Milorad Kovačević


Kontakt informacije