Članovi Upravnog odbora

 • 1. dr stom. Milorad Kovačević, predsednik Upravnog odbora
 • 2. dr stom. Dobrivoje Petković
 • 3. dr stom. Radomir Ljubisavljević
 • 4. dr stom. Dušan Brašanac
 • 5. dr stom. Jasmina Novčić
 • 6. dr stom. Ljubinka Mihajlović
 • 7. dr stom. Miodrag Živanović


Članovi Etičkog odbora

 • 1. dr stom. Miroslav Milutinović, predsednik Etičkog odbora
 • 2. dr stom. Milena Tesla
 • 3. dr stom. Jasmina Vrščaj


Članovi Nadzornog odbora

 • 1. dr stom. Vladan Živković, predsednik Nadzornog odbora
 • 2. dr stom. Zoran Jugović
 • 3. dr stom. Gordana Blagojević


Članovi Naučnog odbora

 • 1. Prof. dr Zoran Stajčić, predsednik Naučnog odbora
 • 2. dr stom. Đorđe Zečević
 • 3. dr stom. Diana Raščanin Kraus

Kontakt informacije