Društvo privatnih Doktora Stomatologije Srbije
Društvo privatnih Doktora Stomatologije Srbije

Aktuelnosti

 • Poof. Goran Tošić

  Poof. Goran Tošić

  Online test: “Klinička endodoncija“,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Dr. Danka Marinković

  Dr. Danka Marinković

  Online test: “Prednosti  SnF2 u sastavu pase za zube“,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Prof. Goran Tošić

  Prof. Goran Tošić

  Online test: “Restauracija kliničkog dela zuba”,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Doc. Rade Živković

  Doc. Rade Živković

  Online test: “Određivanje međuviličnih odnosa u izradi totalne zubne proteze“,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Prof. Ivica Stančić

  Prof. Ivica Stančić

  Online test: “Planiranje parcijalih skeletiranih protez“,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Prof. Goran Tošić

  Prof. Goran Tošić

  Online test: “Instrumenti i materijali u endodonciji”,
  10 bodova za uspešno rešen test

 • Prof. Snežana Radukić

  Prof. Snežana Radukić

  Online test: “Ekonomski aspekti stomatoloških usluga”,
  10 bodova za uspešno rešen test

NOVO

 • NOVO…. DPDrSS je postavilo platformu za online kontinuiranu edukaciju
 • Klikom na ime i prezime bilo kog autora testa ući će te na našu online platformu i dobiti detaljne informacije i uputstva, kako o platformi u suštini tako i o svakom testu pojedinačno.
 • Online edukacija je osmišljena tako da korisnik ima određeni broj sati na raspolaganju literaturu i ostali edukativni materijal, preporučen od strane autora testa, koji sadrži nedvosmislene odgovore na sva pitanja iz testa. Posle upoznavanja sa edukativnim materijalom, pristupa se rešavanju testa u takođe definisanom vremenskom periodu. 
 • Više ne morate da pohađate programe koji su više ili manje samo delimično neophodni za sticanje znanja potrebnog za kvalitetno obavljanje vašeg posla, jer na platformi možete da birate one programe koji Vam apsolutno odgovaraju, pogotovo što će se ova baza kontinuirano dopunjavati u svakom akreditacionom roku novim programima, u skladu sa vašim željama izraženim u anketnim listićima.
 • Do isteka akreditacija krajem Maja 2016, za jedan test i sredine Avgusta za ostale testove, za uspešno rešavanje svakog od ovih testova pojedinačno, dobijate 10 bodova.
 • Potvrdu (sertifikat) o uspešno završenom programu , dobijate automatski posle popunjavanja evaluacionog upitnika, ili putem preporučene pošiljke zahtevom administratoru, za čije slanje preuzimate troškove
 • Stupio je na snagu novi Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje KE, čijom će primenom, broj poena za svaku novu akreditaciju, za korisnike biti samo 5 bodova

Partneri

© 2015 DPDrSS | Powered by: SmileSoft.net