Uplatilac: Naziv pravnog ili fizičkog lica
Svrha uplate:

  • a) Članarina (6000 din za članove društva i 3000 za prijatelje društva),
  • b) Uplata I rate članarine (1500 din. za članove i prijatelje društva)
  • c) Kotizacija za učešće na simpozijumiu (2000 din.)

Primalac: DPDrSS (Društvo privatnih doktora stomatologije, Beograd)
Tekući račun: 205-66027-26
Poziv na broj: Broj licence

Ukoliko je uplatilac pravno lice u polje svrha uplate potrebno je dodati ime i prezime stomatologa za koga je namenjena uplata. Takođe, u polje poziv na broj potrebno je upisati broj licence stomatologa za koga je namenjena uplata.Članarina

clanarina_nalog_za_uplatu
Rata članarine

rata_clanarine_nalog_za_uplatu

Uplatom prve rate članarine stičete pravo besplatnog učešća na simpozijumu.


Kotizacija

kotizacija_nalog_za_uplatuUkoliko nakon sticanja statusa prijatelja Društva želite da postanete redovan član Društva, potrebno je da podnesete zahtev Upravnom odboru društva, koji će na osnovu Vaše biografije izdati adekvatno rešenje, nakon čega uplatom UPISNINE postajete redovni član društva.


upisnina_nalog_za_uplatu

Kontakt informacije